top of page

​PAST LIVE

​2023

1/22 Shinjuku WildSideTOKYO

2/11 Kichijo-ji CRESCENDO

2/12 Meguro THE LIVE STATION

3/4 Meguro THE LIVE STATION

​3/12 OSAKA:Bigtwin Diner SHOVEL

​2022

1/9 Kichijo-ji CRESCENDO
2/19 OSAKA:America-Mura BEYOMD
2/20 NAGOYA:Imaike GROW
3/21 Shimokitazawa ReG
3/26 Kichijo-ji CRESCENDO
4/1 Shinjuku SCIENCE
4/3 Kichijo-ji CRESCENDO
4/8 Kichijo-ji SHUFFLE
5/1 Shinjuku WildSideTOKYO
~Sala Birthday GIG~
5/7 OSAKA:Bigtwin Diner SHOVEL
5/29 Kichijo-ji CRESCENDO
~yuri BD Party NiTE!!~
6/25 OSAKA:Bigtwin Diner SHOVEL
6/26 OSAKA:Bigtwin Diner SHOVEL
7/3 Ryo-goku SUNRIZE
7/16 Kichijo-ji CRESCENDO
7/18 Shimokitazawa ReG
7/24 NAGOYA:RAD HALL
7/31 Sugamo SHISHIO
8/6 Kichijo-ji CRESCENDO
8/11 Shinjuku WildSideTOKYO
8/28 CHIBA:Kashiwa ThumbUp

9/24 Meguro LIVE STATION

​10/12 Shibuya La.mama

10/22 OSAKA:Bigtwin Diner SHOVEL

10/29 Kichijo-ji CRESCENDO

~KU-YA koutane~

10/30 Kawasaki serbian night

11/13 Kichijo-ji CRESCENDO

11/25 Sugamo SHISHIO

12/3 Ueno OTO-YOKOCYOU

12/17 Ueno OTO-YOKOCYOU

12/23-12/25 Kichijo-ji CRESCENDO

~MAYO FEST 2022~

bottom of page