top of page

​PAST LIVE

​2024

1/8 Ryo-goku SUNRIZE

1/20 Kichijo-ji CRESCENDO

1/27 Meguro ROKUMEIKAN

​2/4 Kichijo-ji CRESCENDO

2/18 Tachikawa BABEL

2/23 Sugamo SHISHIO

3/9 ​ OSAKA:Bigtwin Diner SHOVEL

3/20 Meguro THE LIVE STATION

3/23 Sugamo SHISHIO

4/5 Sibuya KINMIRAI-KAIKAN

4/7 Motoyawata Route Fourteen

4/13 Kichijo-ji CRESCENDO

4/28 Kichijo-ji CRESCENDO

-HADES pre. 紗良BD-

​2023

1/22 Shinjuku WildSideTOKYO

2/11 Kichijo-ji CRESCENDO

2/12 Meguro THE LIVE STATION

3/4 Meguro THE LIVE STATION

​3/12 OSAKA:Bigtwin Diner SHOVEL

4/15 Meguro THE LIVE STATION
4/30 Kichijo-ji CRESCENDO
-1stMiniAlbum『BRINGS』ReleaseParty&紗良BD-
5/5 Shinjuku WildSideTokyo
5/13 OSAKA:BigTwinDinerSHOVEL
5/14 NAGOYA:LION LIMITED​ SAKAE
5/21 Kichijo-ji CRESCENDO
-Tour Final&yuriBD Party!!-
6/3 Meguro THE LIVE STATION

6/11 Akabane ReNY alpha

7/2 Motoyawata Route Fourteen

7/30 Yotsuya OUTBREAK

​8/6 Kannai SEVENTH AVENUE

8/19 Nishi-kawaguchi Hearts

9/18 Kichijo-ji CRESCENDO

9/23 Shinjuku WildSideTOKYO

10/1 OSAKA:Bigtwin Diner SHOVEL

10/7 NAGOYA:RED DRAGON

10/8 Ueno OTO-YOKOCYOU

10/21 Ueno OTO-YOKOCYOU

10/28 Kichijo-ji CRESCENDO

-空也降誕会-

11/9 Shinjuku LOFT

11/11 Kashiwa  PALOOZA

11/12 Kichijo-ji CRESCENDO

11/18 Tachikawa BABEL

11/23 OSAKA:Bigtwin Diner SHOVEL

12/3 Sugamo SHISHIO

12/10 Akabane ReNY alpha

12/16 Ueno OTO-YOKOCYOU

12/23-24 Kichijo-ji CRESCENDO

-MAYO FEST 2023-

​2022

1/9 Kichijo-ji CRESCENDO
2/19 OSAKA:America-Mura BEYOMD
2/20 NAGOYA:Imaike GROW
3/21 Shimokitazawa ReG
3/26 Kichijo-ji CRESCENDO
4/1 Shinjuku SCIENCE
4/3 Kichijo-ji CRESCENDO
4/8 Kichijo-ji SHUFFLE
5/1 Shinjuku WildSideTOKYO
~Sala Birthday GIG~
5/7 OSAKA:Bigtwin Diner SHOVEL
5/29 Kichijo-ji CRESCENDO
~yuri BD Party NiTE!!~
6/25 OSAKA:Bigtwin Diner SHOVEL
6/26 OSAKA:Bigtwin Diner SHOVEL
7/3 Ryo-goku SUNRIZE
7/16 Kichijo-ji CRESCENDO
7/18 Shimokitazawa ReG
7/24 NAGOYA:RAD HALL
7/31 Sugamo SHISHIO
8/6 Kichijo-ji CRESCENDO
8/11 Shinjuku WildSideTOKYO
8/28 CHIBA:Kashiwa ThumbUp

9/24 Meguro LIVE STATION

​10/12 Shibuya La.mama

10/22 OSAKA:Bigtwin Diner SHOVEL

10/29 Kichijo-ji CRESCENDO

~KU-YA koutane~

10/30 Kawasaki serbian night

11/13 Kichijo-ji CRESCENDO

11/25 Sugamo SHISHIO

12/3 Ueno OTO-YOKOCYOU

12/17 Ueno OTO-YOKOCYOU

12/23-12/25 Kichijo-ji CRESCENDO

~MAYO FEST 2022~

bottom of page